Ev peyv nine
We sepana me ya fermî barkir?
Na, ka ez neha barbikim!